Vlastní zkušenost I.: Studium Nutriční terapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Dotazy na studium se pravidelně opakují po celý rok. Ať už ve smyslu, proč jsem studovala dvě školy najednou a jaké to je, tak i jaké konkrétní obory nebo formy studia byly. Termín podávání přihlášek se blíží ke konci, a tak může být můj upřímný názor dobrý vodítkem.

Školy jsem studovala dvě, tedy i článek rozdělím do dvou částí. O VŠTVS Palestra si dámě vědět zas příště.


Obor Nutriční terapie jsem dokončila před půl rokem a moje emoce byly po státnicích hodně silné. Drobný odstup v tomto ohledu rozhodně nebyl na škodu. Po té době jsem schopná k tomu nahlížet více objektivně a své subjektivní dojmy krotit, ale přesto se držet upřímného názoru.


Nutriční terapie se stala cílem v roce 2015, když jsem studovala Diplomovaného zdravotního laboranta. V té době mi ale nepřišlo rozumné zkoušet studovat dvě školy, v kontextu dalších událostí úsměvné rozhodnutí. Čekala jsem tedy, až laboranta dostuduji. První rok u přijímacích zkoušek jsem úspěšná nebyla. Tehdy to pro mě bylo velké selhání, ale dnes to vždy zmiňuji jako nejlepší neúspěch, který se mi kdy stal. Následně jsem totiž v touze nevzdat svůj vysněný obor, nastoupila na Palestru, která má v některých ohledech mnohem lepší studijní program. Díky této zkušenosti neberu žádný neúspěch jako konec, ale jako jednu z možných cest se posunout. I když to chvilku trvá, než si člověk přijde na pozitiva a než se pozitiva reálně dostaví.


Školu jsem studovala dva roky na prezenčním studiu a jeden rok na kombinovaném. Ve výsledku skládají všichni stejné státnice, ale přístup je často rozdílný. Někdy vstřícnější k studentům prezenčního studia, někdy mají úlevy studenti kombinovaného a někdy na tom nezáleží a chovají se hezky nebo nepříjemně ke všem. Nelze házet všechny do jednoho pytle, místy byli vyučující skvělí a snažili se studentům předat maximum. Bohužel se našlo i pár jedinců, pro které byla výuka na obtíž. Upřímně nechápu, z jakého důvodu tito lidé vyučují. A tak se na jedné přednášce dozvíte, že jste důležitou součástí zdravotnictví a na druhé, že jste naprosto bezvýznamný obor. Asi nebudu mluvit jen za sebe, ale pokud toto posloucháte tři roky v kuse, nemáte už chuť setrvávat v tomto oboru, protože vyhoříte ještě před státnicemi. Což je velmi smutné, vzhledem k tomu, že nutriční terapeut skutečně je důležitou součástí zdravotnictví.


V prvním ročníku potkáte dva stěžejní předměty anatomii a genetiku, které bývají občas pro některé jedince osudné. Pokud se ale připravujete v průběhu celého roku, nemusíte se bát. Každých 14 dní probíhala praktická cvičení, na kterých se studenti dostávají do prvního a posledního kontaktu s preparáty. Od jednotlivých částí těla, orgánů až po celého člověka. Je to velmi zajímavá zkušenost a naši vyučující byli skvělí. Na každém cvičení se psal test z předchozí látky a v letním semestru se skládá ústní zkouška, včetně poznávání. To je ta méně zábavná část. Tuším, že na anatomii jsem se učila 3 týdny a přišlo mi to jako dostatečné množství času. Někdo to stihl i za dva týdny a někdo zas provokoval otázkami, zda to stačí. Přišlo mi to celkem úsměvné, když měl někdo takové rýpavé poznámky, citlivější jedince to reálně dost stresovalo.

Druhým náročnějším předmětem byla genetika. Prerekvizita pro další předměty v druhém ročníku. Kdo ji nezvládl, byl v meziročníku. Stejně jako u anatomie, stačilo dávat pozor, nevynechávat přednášky a šlo to samo. Na biochemii se příliš důraz nekladl a některé přednášky se opakovaly. Pokud se v budoucnu budete na škole nacházet, nezapomeňte na tyto skutečnosti upozorňovat, jedině tak docílíte zkvalitnění výuky.

V prvním ročníku nebudete ochuzeni ani o první kontakt s výživou. Naučíte se také základy technologického zpracování, což zní velmi chemicky, ale jedná se o základy tepelných úprav. Ty potom převedete i do praxe při praktickém předmětu vykonávaném v kuchyni.


V druhém ročníku se prokousáváte předměty náročnějšími na pozornost. K obtížnějším patří patologie a patofyziologie. Těžko říct, jestli bylo náročnější učit se přes stovku otázek ke zkoušce nebo chodit na tříhodinové přednášky o půl 8 ráno. Intenzivně mi v hlavě utkvěla ještě propedeutika, která je v podstatě podklad pro státnice. Není obtížná, ale u zkoušejících záleželo, jak se vyspí. Také se konečně podíváte do nutriční ambulance, na oddělení a zařizujete si stáž v jiných nemocnicích. V nich už záleží, jaký k tomu mají přístup. Někde vás provedou, někde nevědí, co s vámi a pošlou vás po hodině domů. Na jednu stranu chápu, že studenti lehce zpomalují chod jejich denní práce, na druhou stranu, vidět práci klinického nutričního je poměrně zásadní součást vzdělání. Z knih některé činnosti zkrátka nenačtete.


Do třetího ročníku jsem nastoupila na kombinované studium. Probíhá většinou v týdenních blocích každé dva měsíce, občas o víkendu. Dozvíte se samozřejmě mnohem méně, než studenti prezenčního studia a očekává se samostudium. Tuším, že většinu přednášek a zkoušek jsme stihli ještě před covidem. Co se nestihlo, proběhlo formou seminárních prací.

Studenti kombinovaného studia mají nejčastěji problém s jedním nejmenovaným docentem z III. interny, který tuto formu studia neuznává a podle toho se k nám i choval. Nedocházel na přednášky, neoznámil nám, že nebude a předmět ze zimního semestru se nám táhnul až do letního. Vůči studentům dojíždějícím z různých koutů republiky to bylo celkem neprofesionální jednání. Zda tento člověk stále vyučuje, nevím.


Státnice se skládají z okruhu výživa a klinická dietologie. Součástí je obhajoba bakalářské práce.


Obtížnost oboru je subjektivní. Já jsem u toho zvládla dálkově studovat další školu a pracovat. Nebyly to sice nejpříjemnější roky života a nebyla jsem nejpilnější student, ale zvládla jsem to.


Zastávám názor, že i pro výkon poradenské činnosti v rámci prevence je nezbytné projít oborem nutriční terapie. Máte mnohem větší přehled z více oblastí, než výživový poradce s 8. týdenním kurzem. A pokud uslyšíte, že se na 1. lékařské fakultě učí ze zastaralých knih, v klidu to ignorujte. Učíme se z podobné nebo stejné literatury jako medici. Znamená to, že lidé, kteří toto prohlašují už nikdy nepůjdou k lékaři? Asi ne.


Ohledně konkrétních předmětů se podívejte na studijní program a ptejte se v komentářích.


Chystáte se letos na nutriční terapii?

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Mléčné výrobky jednoznačně patří do pestrého a vyváženého jídelníčku. Mohou se ale objevit minimálně tři podstatné důvody, proč je vyřazujete. Těmi jsou diagnostikované zdravotní problémy, etika a níz